Линия обороны армянского народа сегодня проходит по территориям, где проживает хотя бы одна армянская семья

Фактически, продолжающаяся с 1970-х – 80-х годов по сей день, и направленная против государств и наций, человечества и человечности, III Мировая война в настоящее время вступила в еще более решительную и жестокую стадию. (1)

Соответственно, следует признать, что для армянского народа линия защиты и самообороны сегодня проходит не только в регионах, где имеются армянские общины, но также в местах, где проживает хотя бы одна армянская семья. (2)

 

Мировая конфронтация приобрела такую форму, при которой для мирного населения не осталось путей для бегства, отступления или миграции, причем, это касается всех сторон – как провоцирующих конфликты, так и спровоцированных жертв этих конфликтов.

О том, что можно взять документы, собрать ценные вещи и уехать куда угодно, нужно забыть, потому что таких мест попросту больше не осталось.

Потому что, начиная с 1990-х годов, вначале Балканы, затем Большой Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия и Афганистан с сопредельными территориями, либо оказались в огне, либо сидят на пороховой бочке.

И становится понятным, что провокация по распространению хаоса, осуществленная в американском штате Калифорния, будет применена также в Европе, Евразии и в других регионах мира. (3)

Поэтому необходимо перейти от единоличного принятия решений к идее коллективного принятия решений. Без паники.

Необходимо спланировать, организовать и осуществить повсеместную защиту и самооборону армян. По примеру армян Ливана.

При необходимости следует полагаться на Решение «О постоянном, вооруженном, позитивном нейтралитете армян Западной Армении и самой Западной Армении» от 29 марта 2011 г. и на 51-ю статью Устава ООН о «Праве на индивидуальную и коллективную самооборону». Следует, в первую очередь, обеспечить право армян на жизнь, чтобы в дальнейшем думать о реализации прав на развитие и прогресс. (4)

Республика Западная Армения обращается ко всем коллегам, друзьям и сторонникам, гражданам Западной Армении по всему миру, для организации встреч и консультаций с армянскими духовными, общественными, политическими и другими кругами с целью подготовки армянского народа к решительной, организованной и всесторонней самообороне.

Исторический опыт майских побед служит хорошим примером для построения безопасного будущего армянского народа.

 Тигран Пашабезян

Премьер-министр Республики Западная Армения (Армения)

 01062020 г․

 

—————-

Ծանոթագրություն

  1. Նկատի ունենք քաղաքացիական պատերազմի սկզբնավորումը Լիբանանում՝ 1973-1975 թթ․, Գորբաչովյան պերեստրոյկայի սկզբնավորումը՝ 1985 թ․, ինչը հանգեցրեց Խորհրդային ճամբարի եւ Խորհրդային Միության փլուզմանը։
  2. Տես, Սիրիայի հայության իրավունքների եւ ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին, 08.2012 — http://gov-wa.info/?p=1149&lang=hy
  3. Գերազանցապես հայ ոսկերիչներին պատկանող խանութների վայրագ թալանը Բըրբենքում (Լոս Անջելես, Կալիֆորնիա) եւ ադրբեջանցիների կողմից 2005 թ․ Ջուղայում ոչնչացված խաչքարի կրկնօրինակի նկատմամբ վանդալիզմի դրսեւորումը Դենվերում (Կոլորադո) հայ համայնքի դեմ ուղղված՝ քողարկված, բայց իրականում ծրագրված ու նպատակային, հեռուն գնացող սադրանքների մասին է վկայում։
  4. Տես, Որոշում «Արեւմտեան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտեան Հայաստանի Մշտական, զինեալ, դրական չեզոքութեան մասին», 29.03.2011 – http://gov-wa.info/?p=108&lang=hy