Новогодний призыв 2024 года Председателя Парламента Западной Армении Армена Тер-Саркисяна

Новогодний призыв 2024 года Председателя Национального Собрания (Парламента) Западной Армении Армена Тер-Саркисяна

Дорогие друзья!

«Никто не может отобрать у армянского народа право возмездия, и оно уже существует сегодня. (Последствия преступления не могут породить права)»

***

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ Արմեն Տեր-Սարգսյանի 2024 թվականի Ամանորյա կոչը

Հարգելի ընկերներ։

Շնորհավորում ենք հայ ժողովրդի ու Հայաստանի 2024 թ. Նոր Տարին ու Սուրբ Ծնունդը:

 Ոչ ոք չի կարող հայ ժողովրդից խլել վրեժխնդրության իրավունքը, իսկ դա այսօր արդեն գոյություն ունի։ (Հանցագործության հետեւանքները չեն կարող ծնել իրավունքներ):

***

The 2024 New Year’s appeal of the President of the National Assembly (Parliament) of Western Armenia Armen Ter-Sarkisyan

Видео на армянском языке