Bu yılın nisan ayında İstanbul’da ikinci kez baskıya geçen Samuel Mıheryan’ın «Yalnız Şahin» adlı tarihsel romanın türkçe çevirisidir

«Yalnız Şahin» 19.cu yüzyılın sonlarında ve 20.ci yüzyılın başlarında Batı Ermenistan’ın Hınus bölgesinde yaşanan gelişmeleri, Ermeni Soykırımı’ında yaşanan trajedik anları ve Hınus halkının

cesurca kendilerini savunuşlarını sanatsal bir roman dilinde anlatmaktadır.

Kitapta yerleşik ermeni evleri halkı ile kürt aşiret reisleri arasında geçen çatışmalar, kışkırtmalar ve intikam duyguları sevgi, cesaret ve duygusal objeler ihtiva eden hikayeler ile beslenerek okuyucuya aktarılmaktadır.

Ayrıca kitapta adları geçen ve bölge tarihinde rol üstlenmiş ermeni evlatların yaptıkları faaliyetler ahlaki edep, cesaret ve vatanseverlik adına önemli vurgulardır.

Bunun yanısıra 1895 yılındaki Sasun ayaklanmasının Hınus halkı üzerinde bıraktığı etkilere ve  Sultan Abdülhamit’in 1908 yılında imzaladığı anayasaya da değinilmektedir.

Romandaki baş kahraman David ve arkadaşlarının düzenledikleri cesurca mudaafaları sayesinde bölgede yaşayan 26.000 ermeniden 3.000 ermeninin kurtuluşu ve 1915 yılındaki Ermeni Soykırımı sahneleriyle kitap son bulmaktadır.

Hatırlatmak yerinde olacaktır ki, tarihi gerçekleri doğru anlamalarına ve gelecekte bakış açılarını yeniden ana kiliseye çevirebilmelerine   yardımcı olabilmek adına kitabın ilk baskısının belli bir adedi günümüzde halen Hınus ve Muş’ta yaşayan zamnında ermeniden dönme ailelerin yeni kuşaklarına ulaştırılmıştır.

Kitapta bahsi geçen 120 karakterden yaklaşık 80 karakter gerçektir ve bu bunlardan yeşeren yeni kuşakların fertleri bir araya gelerek 25 Şubat 2005 tarihinde Komutan Antranik’in doğumunun 140.cı yılına denk geldiği gün milli beraberlik amacını güden «Hınus» kültür vakfını kurmuşlardır.

«Hınus» kültür vakfı 15 yıldır sürdürdüğü ruhani ve vatansever faaliyetleri çerçevesinde Batı Ermenistan’un Hınus bölgesini konu alan Samvel Mheryan’nın kaleme aldığı «Yalnız Şahin» ve «Ve Işık oldu» tarihsel romanlarını, «Cennet Bahçesi» ile «Eve Dönüş Yolu» filmlerini, ruhani şiirler içeren «Gerçek Işık» ve «Ayp Ke» toplamalarını Dünya Ermenileri Katolikosu’nun da değer verip kutsamasıyla başarılı bir şekilde halka ulaştırmıştır.

Samuel Mıheryan`

«Yalnız Şahin» tarihsel romanın yazarı,

«Hınus» kültür vakfı başkanı