VIDEO — Ձեզնով սկսվեց (նվիրված ԱՍԱԼԱ-ին) 

Ձեզնով սկսվեց (նվիրված ԱՍԱԼԱ-ին) 

Երգի հեղինակ՝ Տիգրան ՊետրոսՅանց
Երաժշ. և կատարող՝ Լիլիթ Համբարձումյան
Տեսահոլովակը՝ Արմենուհի Մելքոնյանի