Ռոստովի հաղորդակցության ուղիների պետական համալսարանը (ՌՀՈւՊՀ) առաջարկում է լրացուցիչ ուսումնական ծրագրեր օտարերկրյա ուսանողների համար

Ռոստովի հաղորդակցության ուղիների պետական ​​համալսարանը (ՌՀՈւՊՀ) առաջարկում է լրացուցիչ ուսումնական ծրագրեր օտարերկրյա ուսանողների համար

 ՌՀՈւՊՀ-ի նախապատրաստական ​​բաժանմունք օտարերկրյա ուսանողների համար

 • ՌՀՈւՊՀ-ի լեզվի ամառային դպրոց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու»
 • ՌՀՈւՊՀ-ի լեզվի ձմեռային դպրոց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու»
 • Բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրեր ՌՀՈւՊՀ-ում (բակալավրիատ, մասնագիտացում, մագիստրատուրա)

Ռոստովի հաղորդակցության ուղիների պետական ​​համալսարանը հիմնադրվել է 1929 թվականի մայիսի 30-ին։ Համալսարանի ուսանողական ավանը փակ պահպանվող տարածք է։ Ավանի տարածքը 16 հա է։ Տարածքում տեղակայված են բոլոր ուսումնական շենքերը, 4 հանրակացարանները, Մշակույթի պալատը, մարզադաշտով մարզահամալիրը, ուսումնա-արտադրական արտադրամասերը, ճաշարանը, ուսանողական պոլիկլինիկան։ Շենքերի միջև կա պուրակ՝ ծառուղիներով, ծաղկանոցներով, հանգստի համար նախատեսված նստարաններով։

I. ՌՀՈւՊՀի նախապատրաստական ​​բաժանմունքը օտարերկրյա ուսանողների համար

ՌՀՈւՊՀ-ի նախապատրաստական ​​բաժանմունքը օտարերկրյա ուսանողների համար առաջարկում է կրթական ծրագրեր 52 շաբաթ՝ իրականացման ժամկետով, 40 շաբաթ` գործնական պարապմունք, 1 շաբաթ — ավարտական ​​միջառարկայական քննություն, 11 շաբաթ արձակուրդ (որից երկու շաբաթը` ձմռանը): Դասընթացի ընթացքում օտարերկրյա քաղաքացիները ընտելանում են ռուսական կրթական համակարգին, զուգահեռ աջակցություն է ցուցաբերվում ռուսերենին չտիրապետող կամ ռուսաց լեզվի անբավարար իմացությամբ օտարերկրյա քաղաքացիներին:

Դասընթացի ավարտին ուսանողը ստանում է լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրի յուրացման վկայական, որը օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար ապահովում է ռուսերեն լեզվով մասնագիտական ​​կրթական ծրագրերի յուրացման նախապատրաստական ուսուցում:

Վերապատրաստման հայտերը ներկայացվում են ընտրված դասընթացից 2 ամիս առաջ։

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել համալսարանի կայքում https://www.rgups.ru կամ հետևյալ հղումով https://www.rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/mezhdunarodnaia -deiatel -nost-576/

Ստորաբաժանման հեռախոսահամարը՝ +7 (863) 272-64-30,

Ստորաբաժանման փոստը՝ md@rgups.ru

***

II. ՌՀՈւՊՀի լեզվի ամառային դպրոց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու»

Ռոստովի հաղորդակցության ուղիների պետական ​​համալսարանն առաջարկում է 6-շաբաթյա ամառային լեզվի դասընթաց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու» Դոնի մարզում, օտարերկրյա ուսանողների համար, կեցության իրավունքով համալսարանի ուսանողական ավանում:

Լեզվի ամառային դպրոցը պայմաններ է ստեղծում ուսանողների մանկավարժական նպատակահարմար, զգացմունքային, գրավիչ հանգստի և ժամանցի համար, բավարարում է տպավորությունների նորության կարիքները, ստեղծագործական ինքնիրացումն ու հաղորդակցությունը, ներառյալ ռուսաց լեզվի մշակույթում ընկղմվելը՝ հանրաճանաչ զբոսաշրջագայության երթուղիներով Դոնի մարզում։

Վերապատրաստման հայտերը ներկայացվում են ընտրված դասընթացից 2 ամիս առաջ։ Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել համալսարանի կայքում https://www.rgups.ru կամ հետևելով հղումին https://www.rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/mezhdunarodnaia -deiatel -nost-576/

 Ստորաբաժանման հեռախոսահամարը՝ +7 (863) 272-64-30,

Ստորաբաժանման փոստը՝ md@rgups.ru

***

III. ՌՀՈւՊՀի լեզվի ձմեռային դպրոց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու»

Ռոստովի հաղորդակցության ուղիների պետական ​​համալսարանն առաջարկում է 2-3 շաբաթ տևողությամբ ձմեռային լեզվի դասընթաց «Ռուսերենը որպես օտար լեզու» Դոնի մարզում, օտարերկրյա ուսանողների համար, կեցության իրավունքով համալսարանի ուսանողական ավանում: Սա բացառիկ հնարավորություն է տեսնելու ձյան շքեղությունը և զգալու ռուսական ձմռան ցրտաշունչ օդը: Դասընթացը նախատեսված է այն ուսանողների համար, ովքեր մտադիր են սովորել Ռուսաստանում, բայց գաղափար չունեն ռուսական մշակույթի և լեզվի մասին:

Լեզվի ձմեռային դպրոցը պայմաններ է ստեղծում ուսանողների մանկավարժական նպատակահարմար, զգացմունքային, գրավիչ հանգստի և ժամանցի համար, բավարարում է տպավորությունների նորության կարիքները, ստեղծագործական ինքնաիրացման և հաղորդակցման կարիքները, ներառյալ ռուսաց լեզվի մշակույթի մեջ ընկղմվելը հանրաճանաչ էքսկուրսիոն երթուղիներով Դոնի մարզ։

Վերապատրաստման հայտերը ներկայացվում են ընտրված դասընթացից 2 ամիս առաջ։

Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել համալսարանի կայքում https://www.rgups.ru կամ հետևել հղմանը https://www.rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/mezhdunarodnaia -deiatel -nost-576/

Ստորաբաժանման հեռախոսահամարը՝ +7 (863) 272-64-30,

Ստորաբաժանման փոստը՝ md@rgups.ru

 ***

IV. Բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերը ՌՀՈւՊՀում

(բակալավրիատ, մասնագիտացում, մագիստրատուրա)

 1. Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն
 2. Համակարգչային ծրագրավորման և արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաներ
 3. Ծրագրավորում և ինտերնետ տեխնոլոգիաներ
 4. Տրանսպորտի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության կառավարում
 5. Ջերմաէներգետիկա և ջերմատեխնիկա / Արդյունաբերական ջերմաէներգետիկա
 6. էլեկտրաէներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա / Էլեկտրամեխանիկա
 7. Տրանսպորտային ձեռնարկությունում տնտեսագիտություն և կառավարում
 8. Իրավապահ գործունեությունը տրանսպորտում
 9. Քաղաքացիական և տրանսպորտի իրավունք
 10. Ամբարձիչ-տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային միջոցներ և սարքավորումներ
 11. Ավտոմոբիլային տեխնիկան տրանսպորտային տեխնոլոգիաներում
 12. Ավտոմատացում և հեռամեխանիկա երկաթուղային տրանսպորտում
 13. Երկաթուղային տրանսպորտի հեռահաղորդակցության համակարգեր և ցանցեր
 14. Երկաթուղիների, կամուրջների և տրանսպորտային թունելների կառուցում
 15. Երկաթուղու տեխնիկական վիճակի կառավարում
 16. Երկաթուղիների շահագործում
 17. Երկաթուղիների շարժակազմ
 18. Երկաթուղիների էլեկտրամատակարարում
 19. Տնտեսական անվտանգություն
 20. Լոգիստիկա և մատակարարման շղթայի կառավարում
 21. Անձնակազմի կառավարում արդյունաբերության, տրանսպորտի և սպասարկման ոլորտներում
 22. Պետական ​​և վարչական ծառայություն
 23. Գովազդ և հասարակայնության հետ կապեր առևտրային ոլորտում
 24. Հյուրանոցառեստորանային սպասարկում
 25. Մեքենաշինական արդյունաբերության նախագծակոնստրուկտորային ապահովում և համակարգչային ճարտարագիտություն