In Swedish — «HAMSHENUHI» Hamshen Armeniens internationella kvinnliga Unions ordförande Saida Ohanyans ansökan angående förslaget om Nobels Fredpriset till Karo Paylan

Kära landsmän

Jag Saida Ohanyan, ordförande för «HAMSHENUHI» – Hamshen Armeniens internationella kvinnliga Union. Målet för vår organisation är att försvara kvinnors rättigheter, erkänna och fördöma folkmordet som begått mot Armeniska Folket i hemlandet Västra Armenien, i Hemshen, samt försvara andra ursprungsbefolkningars rättigheter, i enlighet med de internationella rättens principer och normer. Humanitära och universella program för vår organisation är av största vikt.

I år har vår organisation ansökt hos Nobelkommittén med förslag att ge Nobels fredspris till Karo Paylan, parlamentsledamoten (Folkens Demokratiska Partiet) i turkiska parlamentet. Karo Paylan är en person som har ägnat hela sitt liv åt att försvara Armeniers och andra ursprungsbefolkningarnas rättigheter i regionen.

I dag är han en av dem få personer som tog ansvar för att försvara mänskliga rättigheter, inhemska, nationella och religiösa minoriteter rättigheter.

Hans odlade fredsfrön om tolerans och ömsesidig förståelse ger positiva resultat mellan människor av olika nationaliteter och religioner i turkiska samhället.

Och allt detta trots de verkliga förtryck och hot av nationalistiska och extrema krafter som också stöds av myndigheterna. Dessa krafter vill att han ska sluta sin aktiva humanitära och politiska verksamhet.

Vi vädjar till alla godmodiga människor, kvinnors rättighetsförsvarare, människorättsförsvarare och alla organisationer och föreningar för att ansluta sig till vårt initiativ och ge sin röst till Karo Paylan.

Ni kan också själva ansöka hos Nobelkommittén att Nobels fredspris ges till Karo Paylan, som en stor humanitär och människorättsförsvarare.

Vi vill påminna om att tidsfristen för ansökan är begränsad och tidsfristen är t.o.m. 30 januari 2018.

Vi är övertygade om att ert deltagande och Nobelkommitténs positiva beslut kommer att göra ett viktigt bidrag till en anständig fred och en verklig överenskommelse och samarbete mellan folk i världens varmaste del, Mellanöstern.

Tack för uppmärksamheten

Saida Ohanyan
Ordförande i «HAMSHENUHI» Hamshen Armeniens internationella kvinnliga Union
19.01.2018
 Översättning från armeniska av Vrezh Kosayan