Արմենակ Հարմանտայեան․ «Հայ ժողովուրդը պարտաւոր է հաստատել ազգային պետութիւն եւ ձեւաւորել Հայաստանի Հանրապետութեան համար իրաւական քաղաքական նոր օրակարգ»

(Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւոր Արմենակ Հարմանտայեանի գրաւոր խօսքը Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանում)

Անկախութենէն տարիներ անց հայ ժողովուրդի խնդիրը նոյնն է, եւ ներկայի անյաջողութիւններու պատճառները նոյնն են։ Մենք տակաւին չենք ձեւաւորել Հայաստանի Հանրապետութեան իրաւական քաղաքական օրակարգը այնպէս, ինչպէս իւրացուցած է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը (Հայաստան) 2011 թ․-ին։

2011 թ. Փետրուար 4-ին կը յայտարարուի Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին սկիզբը: 2014 թ. Յունուարին նախօրօք կայացած ընտրութիւններու միջոցով կը ձեւաւորուի Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը), որն ալ կ՝ընտրէ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) նախագահ:

ՄԱԿ-ի «Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու մասին» հռչակագրի հիման վրայ կը հաստատուի Արեւմտեան Հայաստանի հայերու ինքնութեան եւ քաղաքացիութեան կառոյցը:

Այս իրաւական քաղաքական հիմքին վրայ կը ձեւաւորուի Արեւմտեան Հայաստանի պետական համակարգը, որուն միջոցով կ՝իրականացուի Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան գործընթացը:

Հայկական Հարցի կարգաւորման եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան այս օրակարգի ձեւաւորումը սերտօրէն կը կապուի երկու հիմնական հարցադրումներու հետ.

ա) Արեւմտեան Հայաստանի նկատմամբ Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան, աւելի ստոյգ` Հայաստանի նկատմամբ հայութեան իրաւունքներու պաշտպանութեան, եւ

բ) Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) պետական համակարգի ձեւաւորման:

Զարգացման, առաջընթացի եւ յաջողութեան այլ ճանապարհներ չկան։ Մնացած բոլոր օրակարգերը համապատասխան չեն հայ ժողովուրդի շահերուն եւ իրաւունքներուն։

Ուստի, կրկնենք, որ Հայ ժողովուրդը պարտաւոր է հաստատել ազգային պետութիւն եւ ձեւաւորել Հայաստանի Հանրապետութեան իրաւական քաղաքական նոր օրակարգ։

Արմենակ Հարմանտայեան

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւոր, Հաւատքի եւ Հայրենակցական մշտական յանձնաժողովներու նախագահ

18-ը հունիսի, 2022 թ․