KARARI – Merkez Seçim Komisyonu’nun Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekilleri seçimleri hakkındaki KARARI, 14 Eylül 2018

Merkez Seçim Komisyonu’nun Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu)

milletvekilleri seçimleri hakkındaki

 KARARI

 14 Eylül 2018

 BM (Birleşmiş Milletler) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesine göre (10 Aralık 1948), “Yerli Halkların Hakları Bildirgesi” e göre (13 Eylül 2007) ve

– “Batı Ermenistan Ulusal Meclisi’nin (Parlamentosu’nun) Kurulması hakkındaki Bildirgesi’ne” (24 Mayıs 2013) uygun olarak,

– “Batı Ermenistan’ın Devlet Yapısı’na, Batı Ermenistan Millet Meclisi (Parlemento) Milletvekili Statüsü’na ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) düzenlenmesi hakkındaki kanun” a (21 Ocak 2014, eklemeler ve değişikliklerle 29 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilmiş) uygun olarak,

– Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 1. Dönem 7. Birleşim’inin 29 Mayıs 2018 tarihindeki kararına uygun olarak,

– 1 Haziran 2018 tarihli, 16/2018 sayılı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kararnamesine uygun olarak

Ermeni halkının tarihinde, tüm dünyada ikinci kez,

1 Eylül 2018, saat 00:01’den 5 Eylül 2018 saat 24:00’e kadar Erivan saatıyla Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) milletvekilleri seçimleri gerçekleşerek, seçimler internette doğru ve gizli oylamayla www.elections-western-armenia.info web sitesinde yapıldığı gibi aynı zamanda Batı Ermenistan ermenileri yerel ofislerinde de gerçekleştimiştir.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerini düzenlemek için, bütün seçim sürecini organize etme ve yürütme yetkisine sahip Merkez Seçim Komisyonu (MSK) kuruldu.

1 Haziran 2018’den 14 Eylül 2018’e kadar Merkez Seçim Komisyonu’nun 19 oturumu düzenlenerek, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerini düzenlemek için ilgili kararlar alınmış, seçmenlerin ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri adayları listeleri onaylanmış, aynı zamanda Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri seçim sonuçları kontrol edilmiş ve son olarak onaylanmıştır.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi web siterinde;

parlemento seçimleri www.elections-western-armenia.info,

vatandaşlık başvurusu www.citizenship-western-armenia.info,

parlemento www.parliament-wa.info,  

hükümet www.gov-wa.info ve medyada sürekli olarak gerekli bilgiler seçim kampanyası ve seçim süresine dair bilgiler  Ermenice, Ingilizce, Rusça, Fransızca, Türkçe ve Arapça olmak üzere 6 dilde yayınlandı.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerini  yapmak,  seçmenlerin ve milletvekili adaylarının tescili ve oylama işleminin yapılması da dahil olmak üzere, internette özel bir internet sitesi www.elections-western-armenia.info  açılmıştır ki, dileyen herkes

– birincisi, Batı Ermenistan vatandaşlığı için başvurabilirdi,

– ikincisi, tescil/kayıt işlemini yapabilirdi,

– üçüncüsü, Batı Ermenistan devlet yapısı, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Milletvekili Statüsü ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) düzenlenmesi hakkındaki kanun” (21 Ocak 2014, eklemeler ve değişikliklerle 29 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilmiş) ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi web sitelerinde yayınlandıği gibi Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Milletvekili adayı olarak tescil/kayıt işlemini yapabilirdi,

– dördüncüsü, Batı Ermenistan vatandaşı olarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerine doğrudan ve gizli oylama yoluyla katılabilirdi.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekili adaylığı için 112 kişi aday olarak gösterilmiştir.

Sunulan belgelerin kontrolü sonucunda, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) 2. Dönem milletvekili adayı olarak 11 kişinin adaylık başvurusu reddedilmiştir. Onlar Merkez Seçim Komusyonu’na milletveliki adayı olarak kayıtlı olduklarını gösterecek gerekli belgeleri sunmamışlardır.

Bu karara itiraz edilmemiştir.

“Batı Ermenistan’ın Devlet Yapısı’na, Batı Ermenistan Millet Meclisi (Parlemento) Milletvekili Statüsü’na ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) düzenlenmesi hakkındaki kanun” a (21 Ocak 2014, eklemeler ve değişikliklerle 29 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilmiş), 1 Haziran 2018 tarihli, 16/2018 sayılı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kararnamesine uygun olarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri adayları sonuç listesi 101 kişi olarak onaylanmış ki, bu verileri seçmen listesine kayıt edilmiştir.

Resmi olarak kaydedilen Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) 2. Dönem milletvekilleri aday listesi 31 Ağustos 2018 tarihinde www.elections-western-armenia.info resmi seçim sitesinde yayınlanmıştır.

1 Eylül 2018’den 5 Eylül 2018’e kadar 47 ülkeden, aslında dünyanın hemen hemen tüm Ermeni nüfuslu bölgelerinden, 51 505 seçmen kaydedilmiş ve seçime katılmıştır. Böylece Batı Ermenistan vatandaşları olarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerine katılma kakkını elde ettiler.

Ermenistan Cumhuriyeti’nden, Artsakh’dan, Batı Ermenistan’dan, Rusya’dan, Fransa’dan, Abhasya’dan, Kırım,dan, Cavah,dan, Gürcistan’dan, Ukrayna’dan, Amerika Birleşmiş Milletler’den, Kanada’dan, Arjantin’den, Uruguay’dan, Brazilya’dan, Meksika’dan, Bolivya’dan, Avustralya’dan, Almanya’dan, Yunanistan’dan, Kıbrıs’tan, Çek Cumhuriyeti’nden, Avusturya’dan, Danimarka’dan, Hollanda’dan, ırbistan’dan, Macaristandan, Polonya’dan, Bulgaristan’dan, Ispanya’dan, İsveç’ten, Isviçre’den, Letonya’dan, Litvanya’dan, Moldovya’dan, Belerus’tan, Iran’dan, Süriye’den, Lübnan’dan, Irak’tan, Ürdün’den, Kuveyt’ten, Israil’den, Mısır’dan, Kazakistan’dan, Özbekistan’dan, ve Türkiye Cumhuriyeti’nden seçime katıldılar.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) 2. Dönem milletvekilleri seçimlerine katılan 51 505 seçmenden;

51 116 seçmen lehine oy kullandı ki, bu da seçime katınların % 99,245’nu oluşturuyor.

37 seçmen aleyhine oy kullandı ki, bu da seçime katınların % 0,072’sini oluşturuyor.

352 oy geçersiz sayıldı ki, bu da seçime katınların % 0,683’nü oluşturuyor.

Seçim sunucuyla Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) 2. Dönem 101 milletvekili seçildi.

Milletvekilleri 11 ülkeden ve 32 şehirden seçilmişlerdir.

Ülkeler; Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya, Abhazya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Süriye, İsrail, Kanada, Hollanda, İsveç.

Şehirler; Erivan, Echmiadzin, Armavir, Talin, Dvin, Spitak, Aparan, Moskova, St. Petersburg, Krasnodar, Doni Rostov, Soçi, Novorossiyski, Odintsovo, Tula, Volgograd, Gagra, Sohum, Akhalkalaki, Paris, Nis, Kreteyl, Shaw Le Houra, Otmars, Västerås, Los Angeles, Beyrut, Kudüs ve diğerleri.

Seçilmiş milletvekilleri, kökleri ve ile, Batı Ermenistan’ın 27 bölgeyi ve eyaleti temsil ederler. Bitlis, Sasun, Muş, Van, Tigranakert, Harput, Hemşin, Trabzon, Ordu, Sebastiya, Karin (Erzrum), Kars, Ardahan, Ani, Iğdır, Harput, Kilikya, Sis, Adana, Urfa, Malatya, Hnus, Dersim, Taron, Javakhq ve diğerleri.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) milletvekillerinin yaş gruplaması şöyledir:

70’tan yukarı 7 milletvekili,

60-70 yaş arası 26 milletvekili,

50-60 yaş arası 29 milletvekili,

40-50 yaş arası 20 milletvekili,

30-40 yaş arası 14 milletvekili,

30’dan küçük 5 milletvekili.

En yaşlı milletvekili 80 yaşınada, en genci ise 25 yaşındadır.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) ikinci dönemin 101 üyesinden 48’i, Parlamento’nun ilk döneminden yeniden seçildiler, 53’ü ise ilk defa seçildiler.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi’ne (Parlemento’suna) seçilen milletvekillerinin 19’u kadındır ki, bu da genel milletvekili sayının % 19’u dur.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlemento’su) 2. Dönem milletvekili olarak ulusal yerli halkların ve azınlıkların beş Asuri, Yunan ve Yezidi temsilcisi seçildi.

Dikkat çekicidir ki ilk seçmen Ermenistan Cumhuriyeti’nden olup, kökleri/aslı Kilikya’dan, sonuncusu ise Rusya’dan olup kökleri/aslı Hemşin’dendir.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) ikinci dönem milletvekilleri seçimleri sırasında  ihlaller bulunamadı. Oylama ve seçim sonuçlarına ilişkin Merkez Seçim Komusyonu herhangi bir şikayet almadı.

Merkez Seçim Komusyonu’nun kararı:

  1. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) ikinci dönem milletvekilleri seçimlerini yapılmış kabul etmek.
  2. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) ikinci dönem 101 milletvekilinin seçilmiş olmasını onaylamak.
  3. 101 milletvekilinin yetkilerini Batı Ermenistan Ulusal Meclisi’n (Parlamento’nun) onayına sunmak.

Karar oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) seçimlerini düzenleme

Merkez Seçim Komusyonu

Ermenice’den Türkçe’ye çeviren: Vrezh Kosayan

Թարգմանությունը հայերենից՝ Վրեժ Քոսայանի