BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKIYLA İLGİLİ BİLDİRG

BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKIYLA İLGİLİ BİLDİRGE

Şuşi, 17 Aralık 2004

 Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal konseyi dünyada dağılmış Ermeni halkının ortak iradesini ifade ederek;

Tüm Ermenilerin isteğini gerçekleştirip tarihi adaletin yerine getirilmesi için Ermeni milletinin kaderindeki sorumluluğumuzun ciddiyetini anlayarak, insan hakları evrensel bildirgesindeki prensiplere uygun bir şekilde halkların kendi kaderini tayin hakkını kullanarak;

BEYAN EDİYORUZ

Adalet temelli demokratik bir kuruluş oluşturma amacını takip ederek, milletimizin canlanmasına yönelik sürecin başlangıcını ilan ediyoruz:

1) ‘Türkiye Ermenistan’ı ifadesi bundan sonra Batı Ermenistan(Hayrenik) olarak değişecektir.

Batı Ermenistan’ının bayrağı, arması ve milli marşı olacaktır.

2) Batı Ermenistan(Hayrenik) milli hükümet, bağımsızlık ve başka haklara sahip egemen bir devlet olmalı. Anayasa ve Adalet sistemi dışında her şey milli olacak.

3) Batı Ermenistan’ın (Hayrenik) kefili, günümüzde kendi vatanından(Hayrenik) sürgünde ve ülkede(Hayrenik) yaşayan Batı Ermenistan Ermeni halkıdır. Batı Ermenistan Ermeni halkı kendi egemenliğini Anayasası ve yasaları temelinde bulundurarak, direk veya temsilciler vasıtasıyla gerçekleştirecektir.Batı Ermenistan (Hayrenik) adına ifade hakkı, Ulusal konseyin hakkıdır.

4) Batı Ermenistan (Hayrenik) üyeleri, aileleri, birkaç nesil önce de olsa, Batı Ermenistan’dan göç edenlerdir. Batı Ermenistan (Hayrenik) üyeleri Ulusal konseyin koruması ve desteği altındalar.Ulusal konseyi bütün üyelerinin özgürlüğü ve onların arasındaki eşitliği kendi güvencesi altına alır.

5) İnsanların ve mülkiyetin güvenliğini ve sınırların dokunulmazlığını sağlayabilmek amacıyla Batı Ermenistan’ı (Hayrenik) kendi savunma mekanizmalarını, devlet ve toplumunun güvenliğini sağlayan yapılarını oluşturur.Batı Ermenistan’ın (Hayrenik) kendi üyelerinin milli hizmette bulunma şeklini özgürce karar verir. Batı Ermenistan’ın (Hayrenik) savunma güçleri sadece Ulusal konsey kararıyla hareket edebilir ve Ulusal konseyin emri altındadır.

6) Uluslarası hukuka uygun bir şekilde, Batı Ermenistan dış politikasını sürdürecek ve başka devletlerle ilişki kurup uluslararası organizasyonlara da katılacak.

7) Batı Ermenistan’ın milli zenginliği olan kendi halkı, toprağı, yeraltı kaynakları, hava sahası, suları ve başka doğal kaynakları, ekonomi ve entelektüel gücü, kültürel varlığı Millete aittir. Onlara sahip olması,onları kullanması, onlardan faydalanması Batı Ermenistan yasalarıyla ayarlanır.

8) Batı Ermenistan (Hayrenik) kendi ekonomi sisteminin prensipleri ve sistemin ayarlaması hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Gerektiğinde kendi para birimini, milli bankasını, finansal yönetimini, vergi sistemini oluşturabilir.

9) Ulusal Konseyi kendi içerisinde ifade, basın ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alır, yasama, idareci organların, yargı sisteminin birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet göstermesini, çoğulcu demokrasiyle sağlar.

10) Ulusal konsey, hayatın tüm alanlarında Batı Ermenistan Ermenicesinin devlet dili olarak kullanılmasını sağlar. Ulusal konsey kendine özgü eğitim sistemi oluşturup, bilim-kültür ve hayatının gelişme hükümlerini de belirtir.

11) Ulusal konsey, Ermenilere yapılan Soykırımın 1894-1923 yılları arasında işgal edilmiş topraklarda (Batı Ermenistan’da) Türkler’in gerçekleştirdiği soykırımın, uluslararası tanınmasına yönelik faaliyetinde sorumluluğunu tanır ve bu sürece destek sağlar.

12) Ulusal konsey, tehcire maruz kalanların nesillerinin yurtlarına dönme sürecine destek sağlayacak, ve buna eşzamanlı olarak tanzimat ödenmesi için Ermenilere yapılan soykırımı tanıyan devletlerin katkısıyla, Uluslararası bir vakıf oluşturacak.

13) Bu bildirge Batı Ermenistan Anayasasının oluşturulması sürecinde, Anayasayı kabul edene kadar temel olarak hizmet eder ve milli hükümetin faaliyetini, yeni yasaların oluşturmasını teşvik eder.

 

Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konseyi

Şuşi,

17 Aralık 2004