Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan) açıklaması Artsakh Cumhuriyeti’ne Azerbaycan’ın dizginsiz saldırganlıkla ilgili

Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenilere karşı 27 Eylül 2020’de Azerbaycan’ın dizginsiz hain saldırganlığı, Türk-Azerbaycan makinesinin insanlığa ve Ermenilere karşı işlediği uzun suçlar zincirinin bir başka eylemidir.

Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermeni karşıtlığı devlet politikasının çok eski bir tarihi vardır. Türkiye’nin ve daha sonra Azerbaycan’ın devlet düzeyinde aşırı milliyetçi Pan-Türkizm ve Pan-Turanizm politikasını benimsediği 1873-74’e kadar uzanır. Sonuç olarak, Ermenilere ve bölgedeki diğer yerli halklara karşı sürmekte olan soykırım ve soykırım politikasının başlatılmasıdır. Türkiye sadece 1894-1923 yıllarında ülkenin 4 milyon vatandaşını – Ermenileri, Rumlari, Asuri-Süryanileri – yok etti… Sonraki yıllarda aynı devletler bölgenin tüm yerli halklarına, özellikle de Ermenilere ve Ermenistan’a karşı düzenli olarak ciddi savaş suçları işlediler.

Türk-Azerbaycan devleti suç politikasının bir sonucu olarak, Büyük Orta Doğu bölgesi ve ona komşu Kafkaslar, uzun zamandır derin insani ve medeniyet krizinin içine düşmüşlerdir. Bu sadece Ermeni halkının değil, tüm bölge halklarının ve devletlerinin sorunu haline gelmiştir.

Buna göre özellikle Ermeni halkının sorununu şöyle sıralayabiliriz:

a) bu savaşta ve herhangi zorunlu bir savaşta kazanmak;

b) her türlü askeri eylem durumunda başarı ve zaferi sağlamak için ulus-ordu olarak örgütlenmek ve kendi kendini örgütlemek;

c) Hukuki-siyasi tüm platformlarda ve her yolla Ermeni halkına tanınan hakları korumak;

d) Pan-Türkizm ve Pan-Turanizm ideolojisinin yanı sıra, Türk-Azerbaycan makinesinin tüm geçmiş ve güncel suçlarının uluslararası hukuk kuruluşlarında kınanmasını sağlamak.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan), Ermeni halkının haklarını korumaya kararlıdır ve buna göre Batı Ermenistan vatandaşlarını Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin savunmasına gönüllü katılma çağrısı yapıyor ve Batı Ermenistan Ermenilerinin Savunma Bölgesel Kuvvetlerine, kendi tüzük ilkelerine uygun olarak, Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Kuvvetleri saflarına katılmaları için talimat veriyor.

Ermeni halkı için Türk-Azerbaycan makinesinin Ermeni karşıtı politikasına direnme özel hayati öneme sahiptir ve Ermeni halkının var olma, gelişme ve geleceğe sahip olma hakkını sağlamanın tek yolu budur.

Ermeni halkının tüm haklarını korumaya kararlıyız.

Zafer Ermeni halkının olacaktır.

Radik Khamoyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Cumhurbaşkanı

 27 Eylül 2020

Ermeniceden çeviren: Vrezh Kosayan

 

————————

 Notlar

  1. Kısa bilgi Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan) yasalve siyasal temellerinin oluşması hakkında, 11.08.2018 – http://gov-wa.info/?p=2430&lang=en
  2. Revenir à la publication: La guerre de quatre jours. Appel de Parlement de l’Arménie Occidentale en direction des Parlements des pays –membres du Conseil de Sécurité de l’ONU (concernant l’agression de la république d’Azerbaïdjan envers la république du Nagorno-Karabagh), 03.04.2016http://parliament-wa.info/fr/archives/8589
  3. DECLARATION de la démilitarisation de l’Arménie Occidentale et de la Cilicie, du retrait des troupes d’occupation de la République Turquie de ces territores, 20․11․2018 – http://parliament-wa.info/fr/archives/9810
  4. BM’ye Açık Mektup/Başvuru Şuşı’da (Artsakh, Dağlık Karabağ) Azerbaycan’ın Ermeni Soykırımı Suçunun 100. Yıldönümü vesilesiyle BM’ye Açık Mektup/Başвору, 25․03․2020 – http://gov-wa.info/?p=5263&lang=en
  5. DECISION n° 01/2018 adoptée par l’Assemblée Nationale (Parlement) d’Arménie Occidentale le 10 janvier 2018 «De la constitution, par les arméniens d’Arménie Occidentale, d’une force de défense» – http://citizenship-western-armenia.info/fr/archives/2379
  6. Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 28. Başkanı Woodrow Wilson’un hakem kararıyla sınırları belirlenmiş bölgede Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) onayını hayata geçirmek ve uygulamak için Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu (Basın Bildirisi), 29.05.2018http://gov-wa.info/?p=2279&lang=en