Tazminat ve rehabilitasyon konularında uzmanlık ve bağımsız uluslararası değerlendirme hukuk ve bilimsel merkezi başkanı Martik Gasparyan’ın 2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün Karo Paylan’a verilmesı ile ilgili başvurusu

Sevgili yurttaşlar, arkadaşlar, iyi niyetli insanlar.

Ben, Martik Y. Gasparyan, Tazminat ve rehabilitasyon konularında uzmanlık ve bağımsız uluslararası değerlendirme hukuk ve bilimsel merkezi başkanıyım.

Merkezimizin amacı tazminat için Ermeni Soykırımı dolayısıyla ortaya çıkan maddi ve maddi olmayan kayıpların ve zararların kaydını, muhasebesini, analizini, denetimini, nitel değerlendirmesini ve adlice yapmak, muhasebe, analiz, nitel değerlendirme ve adli uzmanlığını yapmaktır.

 

Uluslararası bağımsız hukuki ve rehabilitasyon, tazminat ve uzmanlık merkezi (Merkezin tam adı: «Ermeni Soykırımı nedeniyle maddi ve maddi olmayan kayıpların ve zararların rehabilitasyon ve tazminat için, muhasebe, analiz, kayıt, nitel değerlendirme ve adli uzmanlık uluslararası bağımsız hukuksal ve bilimsel merkezi»)

«HAMSHENUHI» Uluslararası Hemşin Ermeni Kadınlar Birliği Başkanı ve Batı Ermenistan Parlamento Üyesi Saida Ohanyan’ın 2020 yılı Nobel Barış Ödülü’nün Karo Paylan’a verilmesiyle ilgili başvurusunu destekliyor,

Ayrıca, Nobel Barış Komitesi’in 2020 Nobel Barış Ödülü’nün hayatını Türkiye ve bölgedeki ulusal ve dini azınlıkların haklarının korunmasına adamış Kürt yanlısı Halkların Demokratik Partisi Milletvekili’ne verilmesi talebiyle başvuruda bulunmuş. Ulusal ve dini azınlıkların haklarının geliştirilmesi, evrensel değerlerin ve hakların korunması, hukukun üstünlüğü, soykırımın önlenmesi, bölgede barış ve güvenliğin geliştirilmesi için gösterdiği çabalardan ve katkılarından dolayı Karo Paylan’a 2020 Nobel Barış Ödülü’nün verilmesini istemektedir.

Karo Paylan, uluslararası temel yasal belgelerin, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ve «Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi» nin sadık bir savunucusudur.

Dünyanın Ortadoğu’daki en patlayıcı bölgesinde demokratik ve insani değerlerin önemli bir sahibi, barış ve güvenlik için bir savaşçıdır.

Türk parlamentosu kürsüsünden Karo Paylan’ın konuşmaları, Türkiye’nin bölgedeki saldırgan politikasını ve askeri müdahalesini ve özellikle Irak ve Suriye başta olmak üzere komşu egemen devletlere karşı büyük çaplı düşmanlıklarını dile getirerek kınamaktadır.

Paylan, Recep Tayyip Erdoğan’ın diktatörlüğüne açıkça karşı çıkan, ulusal-dini azınlıkların ve demokratik kurumlarının insani değerlerinin sorumluluğunu üstlenen ve savunan az sayıdaki kişiden biridir.

Onun bölgede ve dünyada barış için verdiği mücadele, bölgenin özgür ve huzurlu geleceğinin sembolüdür.

Farklı milletlerden ve dinlerden insanlar arasında Paylan’nın barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış tohumları Türk toplumu içinde olumlu bir etki yaratmaktadır.

Karo Paylan’ın çalışmaları yönetim yanlısı milliyetçi ve aşırı güçler tarafından olan milletvekillerinin yaşama yönelik gerçek tehditleri altında yürütülmektedir.

Nobel Komitesi’nin Nobel Barış Ödülü’nün Karao Paylan’a verilmesi ile ilgili olumlu kararı, Orta Doğu’ya modern uygarlığın zamanımızın kahramanlarını bildiğini göstereceğini ve yeni nesiller için daha parlak bir gelecek yaratma mücadelesinde onları desteklemeye hazır olduğununa inanıyoruz.

Uluslararası bağımsız yasal-bilimsel uzmanlık, tazminat ve rehabilitasyon konularının değerlendirilmesi merkezi’nin uluslararası meslek örgütlerinin dünyaca ünlü bilim adamları ve uzmanları, tüm uluslararası insani, bilimsel organizasyonlara, dünyanın bilimsel ve yaratıcı çevrelerin temsilcilerine, bireysel ve birlikte, «HAMSHENUHI» Uluslararası Hemşinli Kadınlar Birliği başkanı, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) Milletvekili Saida Ohanyan’ın, çağrısını desteklemek ve Karo Paylian’ı 2020 Barış Ödülü’ne aday göstermesine sahip çıkmak ve Karo Paylian’ı modern medeni dünyanın büyük insansever biri olarak desteklemek.

Uluslararası bağımsız yasal-bilimsel tazminat ve rehabilitasyon konularının değerlendirilmesi Merkezi, Nobel Barış Komitesi’nin olumlu kararının gezegenimizin; Büyük Orta Doğu’daki en sıcak noktasında, barış inşası sürecine ve halklar arasındaki barış ve uyum sürecine katkı sağlayacağına inanmakta olup, dünyanın tüm ulusların kültürel mirasını koruyarak günümüzün zorluklarını etkisiz hale getirecek ve modern uygar dünyaya yönelik tehditleri durduracaktır.

Akademisyen Martik Y. GASPARYAN

Tazminat ve Rehabilitasyon Konularının Bağımsız Uluslararası Hukuk-Bilim Merkezi Başkanı,

Dünya halkları manevi birlik, uluslararası akademisi Başkan Yardımcısı,

Avrasya bilim ve yüksek teknoloji bilimsel uzmanlar konseyi üyesi, Rusya bilimler akademisi bilim kurulu Üyesi,

Rusya doğa bilimleri akademisi, Rusya güzel sanatlar Akademisi ve «EWAN» Avrupa akademisi akademisyeni, profesör

 17 Şubat 2020

 ***

Ermenice’den Türkçe’ye çeviren: Vrezh Kosayan