In Swedish – VIDEO – Om ansökan att Nobels fredspris 2020 tilldelas Karo Paylan. Ansökan av Saida Ohanyan, Ordförande för «HAMSHENUHI» – Hamshen Armeniens Internationella Kvinnliga Union

Kära landsman och vänner

Jag Saida Ohanyan, ordförande för «HAMSHENUHI» – Hamshen Armeniens Internationella Kvinnliga Union och paramentsledamot i Västarmeniens Parlament. Målet för vår organisation är att försvara kvinnors rättigheter, erkänna och fördöma folkmordet som begåtts mellan åren 1894-1923 mot Armeniska Folket i hemlandet Västra Armenien, i Hemshen, samt försvara världens andra ursprungsbefolkningars rättigheter, i enlighet med de internationella rättens principer och normer.

Humanitära och universella program för vår organisation är av största vikt.

I år har vi igen redan för andra gången ansökt hos Nobelkommittén med förslag att ge Nobels fredspris 2020 till Karo Paylan, parlamentsledamoten (Folkens Demokratiska Partiet) i turkiska parlamentet. Karo Paylan är en person som har ägnat hela sitt liv åt att försvara Armeniers och Stora Mellanösterns, inklusive Västarmeniens, Syriens, Iraks och även Turkiets och andra ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

I dag är han en av dem få personer som tog ansvar för att försvara mänskliga rättigheter, inhemska, nationella och religiösa minoriteters rättigheter.

Ursprungligen från Malatia-regionen i Västrarmenien är han från en armenisk familj som överlevt fölkmordet man förverkligade mot Armenier mellan åren 1894-1923 I Västarmenien, Cicilien och i det osmanska riket. Som arving till offren för folkmord i hans historiska hemland är han personligen medveten om alla konsekvenserna av detta avskyvärda brott mot mänskligheten, som erkändes och fördömdes av alla ledande europeiska och amerikanska länder, Europaparlamentet, samt många inflytelserika internationella och religiösa organisationer.

Han fördömer starkt Turkiets aggressiva politik och önskan om militär ingripande i angränsande suveräna stater, särskilt genomförandet av fullskaliga militära operationer i Irak och Syrien.

Hans odlade fredsfrön om tolerans och ömsesidig förståelse ger redan positiva resultat mellan människor av olika nationaliteter och religioner även i turkiska samhället.

Och allt detta trots de verkliga fortlöpande förtryck och hot som stöds av förespråkare för Erdogans tyranniska regim, nationalistiska och extrema krafter. Dessa krafter vill att han ska sluta sin aktiva humanitära och politiska verksamhet.

Vi vädjar en gang till till alla godmodiga människor, kvinnors rättighetsförsvarare, människorättsförsvarare och alla organisationer och föreningar för att ansluta sig till vårt initiativ och ge sin röst till Karo Paylan.

Ni kan också själva ansöka hos Nobelkommittén att Nobels fredspris 2020 ges till Karo Paylan, som en stor humanitär och människorättsförsvarare.

Vi vill påminna om att tidsfristen för ansökan är begränsad och tidsfristen är t.o.m. 31 januari 2020.

Vi är övertygade om att ert deltagande och Nobelkommitténs positiva beslut kommer att göra ett viktigt bidrag till en anständig fred och en verklig överenskommelse och samarbete mellan folk i världens varmaste del, Mellanöstern.

Saida Ohanyan

Ordförande för «HAMSHENUHI» Hamshen Armeniens Internationella Kvinnliga Union,

Paramentsledamot i Västarmeniens Nationella församling (Parlament)

21.01.2020

*****

Översättning från Armeniska av: Vrezh Kosayan