VIDEO – 2020 Nobel Barış Ödülü’nün Karo Paylan’a sunma başvurusu hakkında. «HAMSHENUHI» Uluslararası Hemşinli Ermeniler Birliği Başkanı Saida Ohanyan’ın başvurusu

Sevgili yurttaşlar, arkadaşlar

Ben Saida Ohanyan, ”Hamşenuhi” Uluslararası Hemşin Ermeni Kadınlar Birliği Başkanı ve Batı Ermenistan Parlamento Üyesi. Birliğimizin amacı kadın haklarının korunması, anavatan Batı Ermenistan’da, Hemşin’de 1894-1923’lerde Ermeni Halkı’na yapılan soykırımın tanınması ve kınanması, aynı zamanda dünyanın öbür yerli halkların haklarının da korunması, kendilerine uluslararası hukuka ve normlara uygun olarak tanındığı gibi. Kuruluşumuz için insani ve evrensel programlar birincil önem taşımaktadır.

Bu yıl kuruluşumuz tekrar, ikinci defa Nobel Komitesi’ne başvurarak 2020 yılı Nobel Barış Ödülünün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekili (Halkların Demokratik Partisi) Karo Paylan’a verilmesini istedi. Karo Paylan bütün hayatını Ermeni ve Büyük Orta Doğu ülkeleri, Batı Ermenistan, Suriye, Irak ve Türkiye de dahil olmak üzere öbür yerli halkların haklarının korunması işine adayan bir kişidir.

O bugün yerli halkaların, ulusal ve dini azınlikların insani haklarını koruma sorumluluğunu üstlenen az kişlerden biridir.

O Batı Ermenistan’ın Malatya bölgesinden olup, 1894-1923 Batı Ermenistan, Kilikya ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karşı gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan bir Ermeni ailesindendir. Tarihi anavatanında soykırım kurbanlarının varisi olarak, insanlığa karşı işlenen bu iğrenç suçun tüm sonuçlarının bizzat kisisel olarak farkında olan ve Avrupa ve Amerika’nın önde gelen bütün ülkeleri, Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra çok sayıda etkili uluslararası ve dini kuruluşlar tarafından tanınmış ve kınanmıştır.

O Türkiye’nin saldırgan politikasını ve komşu egemen devletlere askeri müdahale arzusunu, özellikle Irak ve Suriye’de tam askeri operasyonları şiddetle kınıyor.

Onun ektiği barış tohumları farklı halklara ve inançlara mensup insanlar arasında hoşgörü ve karşılıklı anlayış konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında da artık olumlu  sonuçlar vermektedir.

Ve bütün bunlar yetkililerin de desteğini alan Erdoğan’ın zalim rejiminin destekçileri milliyetçi ve aşırı güçlerin sürekli gerçek baskılarına ve tehdilerine rağmendir. Bu güçler ondan aktiv insani ve siyasi faaliyetlerini durdurmasını istiyor.

Tekrar iyi niyetli bütün insanlarımıza, kadın hakları savuncusu, insan hakları savuncusu bütün kuruluşlara ve derneklere çağrida bulunuyoruz. Çağrımız; Bu girişimimizi desteklemek ve oyunuzu Karo Paylan’a vermektir.

Ayrıca kendiniz de Nobel Komitesi’ne başvurarak 2020 Yılı Nobel Barış Ödülünün çağın büyük insanseveri ve insan hakları savuncusu Karo Paylan’a verilmesini talep etmenizi rica ediyoruz.

Başvuru zamanının sınırlı olduğunu ve 31 Ocak 2020’nin son başvuru tarihi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Katılımınız ve Nobel Komite’sinin olumlu kararı dünyanın en sıcak bölgesinde, Ortadoğu’da, kararlı bir barış ve halklar arasında gerçek bir anlaşmanın ve işbirliğinin gerçekleşmesinde önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz.

Saida Ohanyan

«HAMSHENUHI» Hemşin Ermenileri Uluslararası Kadınlar Birliği Başkanı,

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi (Parlamento) Üyesi

 21.01.2020

***

Ermenice’den türkçeye çevirren: Vrezh Kosayan