Maps of the state of Armenia. Հայաստան պետության քարտեզները: Карты государства Армения.

Maps of the state of Armenia. Հայաստան պետության քարտեզները: Карты государства Армения.

Maps of the state of Armenia. 

Borders in accordance with the Memorandum of February 12, 1919 by the Armenian united national delegation  at the Paris Peace Conference.

***

To the United Nations

 S T A T E M E N T

 On demarcation of the border between the State of Armenia and the Republic of Azerbaijan – http://parliament-wa.info/en/archives/10851

 *****

Հայաստան պետության քարտեզները:

Սահմանները՝ համաձայն Փարիզի Խաղաղության Համաժողովում Հայ ազգային միացյալ պատվիրակության 1919 թվականի փետրվարի 12-ի Հուշագրի:

***

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ

 Դ Ի Մ Ո Ւ Մ

Հայաստան պետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ սահմանի(սահմանազատմանվերաբերյալhttp://parliament-wa.info/hy/archives/10840

 *****

Карты государства Армения.

Границы в соответствии с Меморандумом от 12 февраля 1919 г. армянской единой национальной делегации на Парижской мирной конференции

***

В Организацию Объединенных Наций

 З А Я В Л Е Н И Е

О демаркации границы между государством Армения и Республикой Азербайджан – http://parliament-wa.info/ru/archives/10847

*****

La cartes de l’Etat Arménie. 

Ses frontières d’après le Mémorandum du 12 février 1919 fourni par la Délégation nationale arménienne unifiée à la Conférence de Paix de Paris.

***

 A L’ATTENTION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

 DECLARATION

De la démarcation de la frontière entre l’Etat Arménie et la République Azerbaïdjan – http://parliament-wa.info/fr/archives/10849

*****

Ermeni Devleti’nin haritaları.

Paris Barış Konferansı’ndaki Ermeni Ulusal Birliği heyetinin 12 Şubat 1919 tarihli mutabakatına göreki sınırları.