Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը — 2020

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը — 2020

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ — 2
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ — 4
3. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԸ — 8
4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ — 10
Արտաքին առավել նպաստավոր միջավայրի ձևավորում — 11
Ռազմական սպառնալիքների զսպում և չեզոքացում — 13
Արցախի անվտանգության ապահովում  — 15
5. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ — 18
Միջազգային փոխգործակցության, անվտանգության և խաղաղության խթանում — 19
Ցեղասպանության կանխարգելում — 21
Հայաստան-Սփյուռք. համահայկականության ձևավորում — 21
6. ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ — 24
7. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ — 28
Դիմակայուն հասարակական անվտանգության համակարգի զարգացում — 29
Բաց և անվտանգ տեղեկատվական և կիբեռտիրույթների ապահովում — 30
Մրցունակ տնտեսության զարգացում և պարենային անվտանգության ապահովում — 32
Ինքնաբավ և կայուն էներգետիկ համակարգի կայացում — 33
Հանրային բարեկեցության և ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում — 35
Մտավոր ներուժի ներգրավում բարձր տեխնոլոգիական և ռազմական արդյունաբերության ոլորտներ — 35
Հանրային առողջության և կենսանվտանգության բարելավում — 37
Շրջակա միջավայրի վերականգնում, պահպանություն և բարելավու — 38
8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ — 40