Գարնիկ Սարգիսեանի խեղաթիւրելու, զգուշացումի, յորդորներու եւ ազդարարութիւններուն, Հարմանտայեան Արմենակի պատասխանը

ԽԵՂԱԹԻՒՐՈՒԱԾ ՀԱՐՑԵՐ:

Պարոն Գարնիկ Սարգիսեան ձեր ազդարարուած զկուշացումներ ելոյթը westernarmeniatv կայքէջ, ՈՒՆԿՆԴՐԵՑԻ,

Ահաւասիկ ձեր խօսքերը, բոլոր խանգարող, շեղող, խեղաթիւրող, անհատականութեան տանող, անհատնէր, կողմէր, ուժէր, շարժումնէր, ասկէ հետոյ մեր խիստ հսկողութեան տակ պիտի ըլլան, իրենց իւրաքանչիւր բառը, խօսքը եւ արարքը, մանաւանդ ովքէր կը խօսին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան անունով, անջատուած մեր կառավարական կարոյցներէն ոմանք առաջին անջատուածը, երկրորդ անջատուածը ինչ որ տիկնիկային դատրոնը,,,,,,,,

շփոթութիւն տեղի չունենալու համար,,,,,,,,,

դաւաճաններու,,,,,,

տարածաշրջանի բոլոր երկիրներու մէջ,,,,,

այդ տարածաշրջանի տեղի իշխանութիւնները պիտի տան իրենց պատասխանը,,,,,

Ելոյթի սկիզբէն ասոր անոր ծրագիրները ենթադրութիւններով, ինքնավերլուծումներով պոռոտախօսութեամբ մեզ հաղորդելէ ետք, հասանք ինծի համար ամենայ կարեւոր մասը որ պէտք ունէի պատասխանելու քեզի եւ պաշտօնազրկուած ձեր անձնական ընկերութեան նախագահին, ինչպէս նաեւ խամաճիկ Աղուան Տօնականեանին:

Ձեր երեքին ըրած աղտոտութիւններու, անգիտակից ու գիտակից ձեզի թիկունք կանգնողները, հովանաւորները, ձեզի չ՛ենթարկուողներուն անիրաւականօրէն ու ձրիօրէն ազգային դաւաճանի տիտղոս տրամադրողներուն,

կը պատասխանեմ հետեւեալը,

դուք ձեր անձնական, հասարակական կեանքին մէջ ազատ էք, հաւաքական աշխատանքի մէջ ձեր ազատութիւնը սահմանափակ է, մարդու անիրաւականօրէն ազգային դաւաճանի տիտղոս տրամադրելը անհեթեթութիւն եւ անմարդկային է,

իմաստազուրկ չ՛ըլլալու համար ձեր դաւաճանի տիտղոս տրամադրելը, հաճեցէք հրապարակել իրաւականօրէն Հարմանտայեան Արմենակի դաւաճանութեան աստիճանը, քառասուն օր ժամանակ ունիք, քառասուն օրէրը բոլորելէ ետք ինքս պատասխանատու չեմ հետեւանքներուն:

Ձեր եւ ձեր կողմնակիցներու հակահայ դիրքը, Կէոքսէլ Կիւլպէյի դիրքէն պակաս չէ Շնորհաւորանքներս:

1) Ըստ հակահայ Կէոքսէլ Կիւլպէյի՝ «Վիրք-երկիր» միութիւնը ահաբեկչական կառոյց է, որ տարածաշրջանին մէջ Ռուսիոյ քաղաքականութիւնը կեանքի կոչելու համար կ՝օգտագործէ Հայաստանի եւ այլ երկիրներու մէջ բնակող հայերը: ASİMDER-ի ղեկավարին պնդումով` Ախալքալաքի մէջ գտնուող ռուսական ռազմակայանը հեռանալու ընթացքին դիւրակիր զինատեսակները ձգած է «Վիրք-երկիր»-ի անդամներուն: Ան նշած է, որ կազմակարեպութեան նախկին ղեկավար Վահագն Չախալեանը 2008 թուականին ձերբակալուած էր անջատողական կազմակերպութիւն հիմնելու եւ զէնքի առքուվաճառքով զբաղելու մեղադրանքով:

2) Ձեր ազդարարութեան վիտէօ-ի 21-րդ վարկեանէն ետքի ըսածներութ պատասխանը, ձեր խօսքերը որ կ՛ըսէ զինեալ ուժէր կ՛ստեղծեն, պէտք չունիս խեղաթիւրելու:

Պատասխանս,Ահաւասիկ շիտակը- ՈՐՈՇՈՒՄ 1/ Հաստատել «Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Պաշտպանութեան ուժերու կազմաւորելու վերաբերեալ» որոշման նախագիծ:

Ոչ դուք ոչ ալ Աստուած կրնայ խանգարել աշխատանքային ընթացքը:

Իսկ ձեր ըսած բառերով անջատուածներ չիկան, այլ պաշտօնազրկուած եւ հեռացուած:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի /Խորհրդարան/ 5-րդ նստաշրջան,

Իսկ ձեր ըսած տարածաշրջանի տեղի իշխանութիւնները պիտի տան իրենց պատասխանը, լաւ ունկնդրէ՝ Լիբանանի փաստաբանը ապոհոված եմ տարոսը մնացածներուն,

պարոն Գարնիկ Սարգիսեան, Արմենակ Աբրահամեան, Աղուան Տօնականեան, եւ ձեր խմբակը բոլորդ միասին եթէ ձեր յետոյքին շապկընկէր, այսինքն վարտիք ունիք, գործադրեցէք, իրագործեցէք ազդարարութիւնը որ ձեր մաշկի վրայ իմանաք վարձատրութեան արժանի վաստակը:

Ոեւէ մեկու ազգի դաւաճան (traître de nation) որակելու համար մեծ ամորձիքներու պէտք ունիք:

Ճակատս բաց է ձեզի կ՛սպասէ,

Շարունակելի,

Հարմանտայեան Արմենակ

14 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2018

ՓԱՐԻԶ

Լրատուական Կայք «ԼՈՒՍԱՒՈՐ ԱՒԵՏԻՍ»