Video — Եփրեմ Բաղարյան. «Համշենցի» բանաստեղծությունը

Եփրեմ Բաղարյան (բանաստեղծ), Բելգիա

«Կասպից Արեւմուտկում խաղաղութձան հաստատման հիմքերն ու ռեսուսները» Միջազգային համաժողով,’

Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 29 նոյեմբերի 2018 թ.

«Համշենցի» բանաստեղծությունը

Епрем Багарян (Поэт), Бельгия

Международная конференция: «Ресурсы и основания для утверждения мира в Западном Прикаспии», Св. Эчмиадзин, 29.11.2018 год

Стихотворение «Амшенци»

на амшенском диалекте армянского языка