Video — Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանի Օրհնության խոսքն եւ ելույթը

Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհաննիսյանի

(Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժին ղեկավար)

Օրհնության խոսքն եւ ելույթը

«Կասպից Արեւմուտքում խաղաղության հաստատման հիմքերն ու ռեսուրսները» միջազգային համաժողովում:

Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին, 29 նոյեմբեր 2018 թ.